Video

Det vert ofte filma på stripa. Hovudføremålet er å dokumentere aktiviteten, men vi håpar òg at videoen kan vere god reklame for klubben vår, og at folk utanfrå kan få sjå kva vi held på med “borte på stripa”!