Medlemmar

Oppdatert medlemsliste sesongen 2013:
Gunnar Stensaker
Runar Sandnes
Terje Ryssdal Sæther
Andreas Aabrekk
Gunnar Sæthre
Stian Myklebust
Martin Flatjord
Ola Apalset
Per Ottar Risholm
Vidar Isene

Medlemmane har høve til å legge inn valfri informasjon om seg sjølve under dette menypunktet.

Leave a Reply