Kontaktinformasjon

Gloppen modellflyklubb
v/Terje Ryssdal
6823 Sandane

Mail:  post@gloppenmodellfly.no
Org.nr: 999 064 531
Nettside: www.gloppenmodellfly.no
Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/297580776954558/
Kontonr: 3705.22.66301