Aktivitet på Høylo

Stripa har grodd til ok i løpet av sommaren, utfordringa har vel vore å få slått den tilstrekkeleg. Dette skuldast problem med den gamle klipparen. No er det investert i ny traktorklippar, så då vert det forhåpentlegvis meir regelmessig klipping etterkvart. Vi må slenge litt jord og sand enkelte stadar på stripa, og kanskje etterså litt. Men elles ser det bra ut etterkvart. Benkane er oppstramma og nybeisa.

Action på Høylo

Andreas tek ein lowpass til ære for fotografen.

Aktiviteten sålangt i sommar har vore prega litt av dårleg vèr og mykje aktivitet elles, men det har vore veldig flott dei gongane vi har vore der. Klubben har fått tildelt 3000,- i kommunale kulturmidlar for 2013. Dette kjem godt med til utvikling av anlegget og tilbodet generelt sett!

Klubben har no 10 betalande medlemmer, og vi må gjere ein liten jobb for å rekruttere nye medlemmar, særleg i den yngre aldersgruppa, samt reaktivere dei som tidlegare har vore aktive.

Vi har òg god kontakt med andre modellflyklubbar i nærleiken, og har òg hatt besøk frå medlemmar på Høylo. Det er veldig artig, og vi set pris på dei som tek turen! Og så får vi prøve å gjere det samme!

Comments are closed.