Strålande dag på Høylo

Søndag 25.08.2013 fekk vi besøk av av ein gjeng frå Sunnfjord (Bjarte Indrebø, Roy Inge Mjell og Ole Gunnar Båtevik). Takk for besøket, det var veldig kjekt at De ville ta turen!
I tillegg stilte vi med ein solid gjeng, så det vart ein veldig hyggeleg dag med mykje bra flyging. Det var litt trekk i lufta, men ikkje meir enn at det heldt myggen unna. Martin fekk to turar med Pitts-en, og karane frå Sunnfjord imponerte med 3D-flyginga si. Stripa vår vert no i utgangspunktet slått to gongar i veka, og det gjev resultat. Gode landingsforhold for det meste av modellar.

Modellane som vart nytta på stripa.

Modellane som vart nytta på stripa.

Martin viser stolt kor mykje større Pitts-en hans er enn Gunnar sin Beast.

Martin viser stolt kor mykje større Pitts-en hans er enn Gunnar sin Beast.

Flott stripe, flotte modellar.

Flott stripe, flotte modellar.

Martin sin Pitts med 55cc motor (bensin).

Martin sin Pitts med 55cc motor (bensin).

Nokre pilotar har engasjert eigne crewarbeidarar.

Nokre pilotar har engasjert eigne crewarbeidarar.

Martin og Terje gjer Pitts-en klar for neste tur.

Martin og Terje gjer Pitts-en klar for neste tur.

Martin med sin JR Vibe .50-size.

Martin med sin JR Vibe .50-size.

Mykje glede i få gram balsa.

Mykje glede i få gram balsa.

Runar flyr sin RC-Factory Sbach (epo).

Runar flyr sin RC-Factory Sbach (epo).

RC-Factory

RC-Factory

Martin sin JR Sylphide (90-size) med F3C skalakropp.

Martin sin JR Sylphide (90-size) med F3C skalakropp.

Bjarte Indrebø in T-Rex 600N.

Bjarte Indrebø in T-Rex 600N.

Roy Inge Mjell gjer klar sin Compass 7HV.

Roy Inge Mjell gjer klar sin Compass 7HV.

Nydeleg vèr på stripa.

Nydeleg vèr på stripa.

Luftetur i vindkast

Sjølv om vèrmeldingane veksla voldsomt, såg det ut til at vi kunne få nokre timar med opplett søndag formiddag, første helga i august. Ei god anledning til å få klippa stripa skikkeleg med den nye klipparen vår, samt å lufte nokre modellar i vindkasta.

Pilotar og publikum på stripa.

Pilotar og publikum på stripa.

I dag vart stripa klippa med nye klipparen vår, samt at vi har starta og stusse ned litt det lange graset i depotområdet. Det ser mykje betre ut med ein gong, og klipparen fungerte bra, sjølv om vi ikkje har fått oppsamlaren enno. Dermed vart det raking for hand, men det gjekk raskt og effektivt. Stripa er òg gjødsla no, så då får vi håpe at graset held fram med å spire, og at mosen ikkje får grobotn.

Eivind rakar medan Martin slår med klipparen.

Eivind rakar medan Martin slår med klipparen.

Ellers hadde vi òg med diverse leikety. Sjølv om det var ein del vind, og regnet dopla ned no og då, så var det òg litt sol og lune forhold. Martin flaug med JR Vibe .50, Christen Eagle (med 4takts Saito), samt ein epo-3d modell. Runar flaug sin RS352 (Sbach) frå RC-Factory (1.2m epo). Ola hadde med sin DJI Phantom. Freddy hadde jomfrutur på sin Clouds Fly. Litt kvalitetssjekk før oppstart (litt reversering av kanalar etc.), og så var det å få den i lufta. Ola tok første turen, og så fekk Freddy sleppe til bak stikkene. Det gjekk riktig så bra, og dette gav nok meirsmak! Landingane er alltid litt tricky når det er vind, så det var det greit at Ola tok desse.

Freddy flyr sin Clouds Fly.

Freddy flyr sin Clouds Fly.

Sjølv om forholda ikkje var heilt ideelle, så var det godt å få lufta seg litt likevel. Vi treng fleire slike dagar nå utover hausten!

Aktivitet på Høylo

Stripa har grodd til ok i løpet av sommaren, utfordringa har vel vore å få slått den tilstrekkeleg. Dette skuldast problem med den gamle klipparen. No er det investert i ny traktorklippar, så då vert det forhåpentlegvis meir regelmessig klipping etterkvart. Vi må slenge litt jord og sand enkelte stadar på stripa, og kanskje etterså litt. Men elles ser det bra ut etterkvart. Benkane er oppstramma og nybeisa.

Action på Høylo

Andreas tek ein lowpass til ære for fotografen.

Aktiviteten sålangt i sommar har vore prega litt av dårleg vèr og mykje aktivitet elles, men det har vore veldig flott dei gongane vi har vore der. Klubben har fått tildelt 3000,- i kommunale kulturmidlar for 2013. Dette kjem godt med til utvikling av anlegget og tilbodet generelt sett!

Klubben har no 10 betalande medlemmer, og vi må gjere ein liten jobb for å rekruttere nye medlemmar, særleg i den yngre aldersgruppa, samt reaktivere dei som tidlegare har vore aktive.

Vi har òg god kontakt med andre modellflyklubbar i nærleiken, og har òg hatt besøk frå medlemmar på Høylo. Det er veldig artig, og vi set pris på dei som tek turen! Og så får vi prøve å gjere det samme!

Fagernes Flyshow 2013

Fagernes Flyshow er Noregs største modellflytreff på is, og vert årleg arrangert i mars, på isen på Strandefjorden (rett utanfor Fagernes sentrum). Treffet samlar modellflygarar frå heile landet, og her får du sjå det råaste og beste av dei beste. Treffet er dominert av propellfolk (3D) og jetfolk, med litt innslag av warbirds og andre kategoriar. Noko særleg helikoptertreff har vel aldri Fagernes Flyshow vert, og treffet er heller ikkjesærleg tilrettelagt for det. Men for pilotar med propell- og jetframdrift er forholda ypperlege. Lang landingsstripe, god logistikk og køsystem i depot, og ryddige forhold på alle måtar.

Det er mange høgdepunkt på eit slikt treff, og mange imponerande pilotprestasjonar. Noko av det råaste i år var ein Opus-V glidar frå PAF, med Kolibri jetmotor (ein av dei minste turbinmotorane ein får til modellbruk). Denne hadde eit vingespenn på rundt 2 meter og ein topphastighet på ca 450 km/t. Vingen var berekna for å tåle belasting på rundt 100G. Ganske rått å sjå på, slik flyging krev sjølvsagt djup konsentrasjon! Eit blunk på feil tidspunkt, og modellen er praktisk talt usynleg…

Ellers var det mange store og flotte bensinmodellar, dei største med 4-sylindra motorar på godt over 200ccm. Fascinerande å sjå korleis gode pilotar behandlar desse om depronfly, få meter over bakken.

I år traff eg ein fin gjeng frå miljøet i Førde/Naustdal, og vi snakka litt klubb og samarbeid. Vi må definitivt prøve å få til eit fylkestreff i løpet av året, der vi kan samle så mange som mogleg frå dei ulike miljøa rundt om i kommunane.

Det er greit å ta seg ein tur til Fagernes ein gong i året for å få konstatert at ein stort sett, i motsetning til enkelte andre, trass alt er ganske normal! Kan anbefalast!

Flyging på Ryssdalsvatnet

Terje og Andreas måka til ei flott flystripe (med depotområdet, taxingstripe, avisningsområde mm) på Ryssdalsvatnet for nokre veker sidan, og her har det vore litt aktivitet i helgane. Ryssdalsvatnet ligg fint til, innekransa av Ryssdalshornet og terrenget rundt. Det fører til litt ekko i fjellsida, noko som sjølvsagt berre er tøft!

Søndag 24.februar var det flyging der, og vi var ein god gjeng som møtte opp, i tillegg til eindel publikum. Arnstein tok turen frå Vågsøy.
Det var flyging med både fly og helikopter, og det var som alltid mykje moro. Terje har satt seg eit ambisiøst mål om å kapre tittelen “Årets harde landing”, og la inn eit knallsterkt bidrag allereie tidleg i sesongen. Dette inspirerer sjølvsagt oss andre, og vi håper at Terje får konkurranse utover sesongen. (Sjølv om landinga kanskje ser mistenkeleg ut som eit kræsj, har Terje på det sterkaste avvist dette. Dette fordi 95% av delane befann seg innanfor ein radius på 10x vingespennet).

Isflyging på Gloppefjorden

Endeleg er Gloppefjorden frøsen til tjukk, sikker og blank stålis. Då er det på tide og kaste skøytene på hylla, leite fram isbroddane og ta seg ein tur på isen. I dag var vi 5 stk frå klubben som flaug. Martin flaug BeeGee og JR Airskipper .50, Ola flaug Icon A5, Terje og Andreas flaug Corsair, medan Runar flaug RS352 (acrofly), T-Rex 500 og T-Rex 700. Skal vi bli kjente i lokalsamfunnet, er det viktig å vise seg litt fram slik at folk ser kva vi held på med, og at vi i det heile tatt finst! Sjølv om det etterkvart vart mange folk på isen, heldt folk på fornuftig avstand. Men heldigvis kom mange bortom for å slå av ein prat. Kjekt å sjå at så mange unge fatta interesse, det er særleg desse vi må huke tak i!

Det kan vere litt utfordrande å fly på slike folkerike plassar, så derfor var det nok lurt å starte med dei største modellane når det var minst folk. Vi var heldige med vèret, og sola dukka tidvis opp bak fjella. Om ikkje lenge kliv den fjella heilt, og då vert det retteleg så koseleg på isen! Vi får håpe at isen held seg ei stund, for dette var artig!

Velkomen til Gloppen modellflyklubb

Gloppen modellflyklubb vart stifta hausten 2012, men mange av medlemmane har vore aktive sidan starten på 80-talet. Den gong var medlemmane organisert i Sandane modellflyklubb, med stor aktivitet på Høylo, Sandane Lufthamn Anda og andre stadar med høveleg plass til utfalding. Eller lang tid med fråverande klubbaktivitet vart det bestemt at aktiviteten skal opp, og då startar vi ein ny klubb, med reine ark, friskt blod og samme gode flyglede!
Far og son på stripa.
Målet vårt er å skape ein trygg og hyggeleg samlingsplass for modellflygingsinteressert ungdom i alle aldrar, der det gode sosiale samhaldet bitt oss saman!
Tykkjer du denne hobbyen ser spennande ut, ta ein tur oppom stripa når vi flyr!
Vi bit ikkje, og ropar som oftast “Varsko!” om modellen er på veg i bakken!

Go´ fykje!